Voorwaarden Europa poule

Algemene Spelvoorwaarden

 • Deze Algemene Spelvoorwaarden Promo kans spelen (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Intikkertje.nl (Postbus 1085, 1400 BB Bussum)
 • hierna: ‘Intikkertje’) te organiseren acties op intikkertje.nl, onze nieuwsbrieven en op Facebook en Twitter (hierna: de actie).
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot door een onpartijdig computerprogramma.
 • Intikkertje kan het spel vroegtijdig beëindigen voor wettelijke redenen, of wanneer het spel daadwerkelijk niet kan voortgezet worden vanwege externe omstandigheden.
 • Klachten en vragen over het spel en de uitslag kunnen gesteld worden middels de contactgegevens onderaan deze voorwaarden.
 • Intikkertje zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 • Intikkertje gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Intikkertje verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan het spel. Zie privacy policy
 • Deelname geeft de organisatie het recht om je via de email op de hoogte te houden van de actie, nieuwe acties of voor door de organisatie geselecteerde aanbiedingen.
 • De organisatie behoudt het wettelijke recht om de spelvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hieruit voortvloeit
 • Intikkertje garandeert niet dat de website altijd beschikbaar zal zijn. Noch de organisatie, noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 • Indien 1 of meer bepalingen van de spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisatie een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar [email protected] of schrijven naar Intikkertje.nl, Postbus 1085, 1400 BB Bussum.

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Europa poule” (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Intikkertje.nl.

 • De actie heeft tot doel het promoten van Betcity.
 • De actie geldt op de Europa poule 2022/2023. Deze bevat een selectie van wedstrijden uit de Champions-, Europa- en Conference League.
 • De actie loopt van 5 september 2022 t/m 10 juni 2023.
 • De uitslag(en) zijn te vinden op de ranglijst pagina.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot als is beschreven in de algemene voorwaarden.
 • De actie bestaat uit twee prijzenrondes;
  prijzenronde 1 – wedstrijden speelronde 2 t/m 6, 13 september t/m 3 november 2022.
  Een deelnemer speelt mee voor prijzen van prijzenronde 1 wanneer de speler zich voorafgaande aan de start van Intikkertje speelronde 2 (4 oktober 2022, 21:00 uur) heeft geregistreerd bij Betcity.
 • prijzenronde 2 – wedstrijden 14 februari t/m 10 juni 2023
 • Groepsfase speelronde 2 t/m 6, 13 september t/m 3 november 2022.
  Een deelnemer speelt mee voor prijzen van prijzenronde 2 wanneer de speler zich voorafgaande aan de start van Intikkertje speelronde 2 (14 februari 2021, 21:00 uur) heeft geregistreerd bij Betcity.
 • Prijzenronde 1 en 2 staan los van elkaar. Bij aanvang van prijzenronde 2 worden alle punten van alle deelnemers weer op nul gezet en begint iedereen weer met nul punten.
 • Heb je je als speler tijdig geregistreerd bij de sponsor, dan maak je kans op de volgende prijzen (totaal €4.000):
  – prijzenronde 1 €2.000 aan prijzen
  – prijzenronde 2 €2.000 aan prijzen
 • In beide prijzenrondes zijn deze prijzen te winnen: 1e prijs voetbalreis t.w.v. max. €1000, 2e prijs Coolblue bon t.w.v. €500, 3e prijs €250 cash, 4e prijs €150 cash, 5e prijs €100 cash.
 • De winnaar wordt (uiterlijk) 1 dag nadat de prijzenronde is afgelopen, vermeld op de website.
 • De deelnemer die (meent) de prijs te hebben gewonnen, behoort zich binnen 10 dagen te melden bij de organisatie via dit contactformulier of te schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier of schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Intikkertje streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie.
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Intikkertje handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
Rate this page