Privacy policy

Privacy- en Cookieverklaring Intikkertje.nl

9 mei 2018

 

https://intikkertje.nl een initiatief van de besloten vennootschap Garsthagen Marketing B.V., hierna te noemen ‘’Intikkertje’’ hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Intikkertje verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeert Intikkertje u over de manier waarop Intikkertje uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Intikkertje worden aangeboden op https://intikkertje.nl.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Artikel 1 Verzamelen van Persoonsgegevens

Intikkertje verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen (zelf ingevulde) gegevens. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door Intikkertje.

Uw account

Bij het aanmaken van een account op de website worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven. In uw account op https://intikkertje.nl slaat Intikkertje de volgende informatie op: uw e-mailadres en optioneel uw voor- en achternaam.

Indien u inlogt met uw Facebook-account slaat Intikkertje de informatie op die u zelf ons aan verstrekt/ waar u ons toegang toe hebt gegeven. Het gaat onder andere om de volgende gegevens: Facebook ID, Facebook naam, Facebook geslacht en Facebook e-mailadres.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens verzameld die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

Artikel 2 Doel van de verwerking

Intikkertje verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het kunnen uitvoeren van het spel;
 • Het verstrekken van de door uw gevraagde informatie via het contactformulier;
 • Het (laten) verzenden van e-mails met andere informatie, goederen of diensten;
 • Het verzenden van e-mails van eventuele wijzigingen in het spel, het versturen van ‘’reminders’’ indien u bent vergeten voorspellingen in te voeren, het versturen van een e-mail bij aanvang van het seizoen, nieuwe acties en door de organisatie geselecteerde aanbiedingen.

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven. Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de website Intikkertje. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

Artikel 3 Doorgifte aan derden

In het kader van bovenstaande doeleinden geeft Intikkertje uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • De doorgifte geschiedt aan een door Intikkertje voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Intikkertje een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • Intikkertje voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Intikkertje, in het bijzonder de besloten vennootschap OMG/Mailmedia B.V., uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.
 • Intikkertje op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails worden uw gegevens verwerkt door OMG/Mailmedia. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van Voetbabbel worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.

Als je bent ingeschreven bij Intikkertje en je hebt aangegeven dat je relevante aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden je gegevens gebruikt voor audience targeting via Social Media en Search. We zorgen er op die manier voor dat advertenties op o.a. Facebook en Google meer relevant zijn voor jou, op basis van jouw voorkeuren en interesses. Afmelden kun je altijd met behulp van de afmeldlink in onze e-mail.

Artikel 4 Beveiliging van gegevens

Intikkertje maakt –voor zover dat van haar verlangd mag worden- gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Intikkertje ontvangt. Een aantal van de maatregelen van Intikkertje zijn als volgt:

 • De data die Intikkertje verwerkt wordt opgeslagen in Nederlandse datacentra.
 • De website wordt beheert door Garsthagen Marketing BV. De beheerder van de hosting (Cloudways) kan alleen met toestemming van Garsthagen Marketing op de server komen.
 • Alle wachtwoorden worden volgens een vast wachtwoordbeleid opgeslagen.

Artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke (Facebook) persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Je kunt je account op elk gewenst moment zelf verwijderen of door ons laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Het verzamelen van uw gegevens stopt dan direct en alle eerder opgeslagen gegevens worden direct verwijderd.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 •  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Artikel 6 Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken “Analytische’’ cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van ‘’Analytische’’ cookies is anoniem en wij gebruiken deze gegevens om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruik worden. Daarnaast zouden wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties die afgestemd zijn op uw specifieke kenmerken op onze website en op overige websites te tonen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Intikkertje

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. Intikkertje is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

Artikel 8 Bewaartermijn

Intikkertje bewaart de persoonsgegevens in uw account gedurende onbepaalde tijd.

Als u het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 9 Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Artikel 10 Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Artikel 11 Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens), kunt u contact opnemen d.m.v. ons contactformulier.

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL