Login

Spelregels

In de voetbalpoule voorspel je de uitslagen van de voetbalwedstrijden. Hoe beter je de uitslag voorspelt, des te meer punten je verdiend. Voor een perfect voorspelde uitslag krijg je 10 punten.

Puntentelling

Je ontvangt punten wanneer je de uitslag helemaal goed hebt of voor een gedeelte goed hebt:

PUNTEN
10 PUNTEN uitslag helemaal correct
5 PUNTEN winnaar correct
2 PUNTEN aantal doelpunten thuis of uitteam correct

Je voorspelt de uitslag van de wedstrijd na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd).  Bij EK en WK wedstrijden tellen eventuele verlengingen dus niet mee.

Na elke wedstrijd worden de punten van alle deelnemers en de nieuwe ranglijst zo snel mogelijk verwerkt.

We leggen je hieronder de punten uit aan de hand van wat voorbeelden. Je ziet in onderstaande screenshot dat de onderste twee wedstrijden perfect zijn voorspeld. Dit levert dan ook 10 punten op. De voorspelling bij de wedstrijd van Ajax levert 7 punten punten op: 5 punten voor de juiste winnaar van de wedstrijd en 2 punten voor het aantal doelpunten van een van de teams.

Bij de bovenste wedstrijd werd alleen de winnaar van de wedstrijd juist voorspeld (5 punten). Wanneer je een gelijkspel voorspelt (bijvoorbeeld 2-2) en het wordt 1-1 dan heb je juist voorspeld dat het gelijk zal worden en ontvang je 5 punten. Bij de wedstrijd van Willem II zie je dat je 2 punten krijgt als je alleen het juiste aantal doelpunten van een van de teams hebt voorspeld.

voetbalpoule spelregels

Ranglijst en Pools

Na elke wedstrijd worden de punten van alle deelnemers berekend en wordt de algemene ranglijst aangepast. Doe je mee aan een eigen georganiseerde vrienden poultje? Dan kun je jouw positie in dat poultje bekijken via poules. Wanneer er meerdere deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen in de algemene ranglijst dan wordt er geloot.

Spelvoorwaarden

 • Er is 1 inschrijving mogelijk per e-mailadres en meedoen met meerdere adressen is toegestaan.
 • Deelname aan de voetbalpoule is gratis.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • De organisatie houdt zich het recht voor het spel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te hebben.
 • Over het spel en de uitslag van het spel kan niet gecorrespondeerd worden.
 • De organisatie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan het spel. Zie privacy policy
 • De organisatie garandeert niet dat deze website altijd beschikbaar zal zijn. Noch de organisatie, noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 • Indien 1 of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisatie een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze spelregels is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deelname aan de voetbalpoule is alleen mogelijk indien je jouw naam en e-mail adres verstrekt. De organisatie verwerkt je persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering van het spel, maar ook om je van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van andere informatie, goederen of diensten in de door de speler aangegeven interessegebieden.
 • Om mee te spelen voor de prijzen dien je voor 13 juni 2021 (23:59 uur) aangemeld te zijn voor onze partner nieuwsbrief. Dit doe je door hier bij ‘partner nieuwsbrief’ voor ‘ja’ te kiezen en onderaan de pagina op ‘bewerken’ te klikken. Deelnemers die zich niet (tijdig) hebben aangemeld voor onze partnernieuwsbrief maken geen kans op het winnen van de prijs en dan komt de prijs te vervallen. De partnermail ontvang je maximaal een keer per maand.
 • Het spel is gebaseerd op kennis en wetenschap van de internationale voetbalsporten en is geen gokspel.
 • Deelname geeft de organisatie het recht om je via de email op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in het spel, voor het versturen van ‘reminders’ indien je bent vergeten voorspellingen in te voeren, voor het versturen van een email bij aanvang van het seizoen, nieuwe acties en voor door de organisatie geselecteerde aanbiedingen.
 • Gedurende het spel kan er een kennisquiz worden gehouden onder alle deelnemers waarmee veel extra punten te behalen zijn. Deze extra punten worden toegevoegd aan het behaalde puntenaantal van de voetbalpoule, waarna de eindwinnaars bekend kunnen worden gemaakt.
 • Gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere prijzen en de waarde ervan kan niet in geld uitgekeerd worden.
 • Gewonnen prijzen kunnen tot uiterlijk 30 dagen na het behalen worden opgeëist. Prijswinnaars dienen binnen 30 dagen contact op te nemen om de prijs op te eisen.

Privacy voorwaarden

Lees hier onze privacy policy.