Spelregels

WK poule spelregels

Lees onze WK poule spelregels en spelvoorwaarden via onderstaande button.

In de Intikkertje voetbalpoule voorspel je de uitslagen van de voetbalwedstrijden. We organiseren verschillende voetbalpoules zoals een WK poule en een Eredivisie poule. We leggen je hieronder de spelregels uit.

Puntentelling

Je ontvangt punten wanneer je de uitslag helemaal goed hebt of voor een gedeelte goed hebt. In onderstaande tabel zie je voor welke juiste je voorspelling je punten krijgt en hoeveel.

PUNTENGEBEURTENIS
10 puntenuitslag helemaal goed
7 puntenwinnaar juist én doelpunten juist van 1 team
5 puntenalleen winnaar correct
2 puntenalleen doelpunten 1 team correct

Heb je de uitslag perfect voorspeld, zoals in onderstaande voorbeeld bij de wedstrijd NEC – FC Groningen (1-1), dan verdien je 10 punten.

Een wedstrijd perfect voorspellen is niet makkelijk kunnen we je vertellen. Dus wees blij wanneer je er eentje helemaal juist hebt voorspeld!

spelregels poule

Maar gelukkig verdien je ook punten als je een uitslag bijna juist hebt voorspeld. Je ziet dat een 3-1 voorspelling, met een uitslag van 2-1 in onderstaande voorbeeld met 7 punten wordt beloond. Je hebt dan de winnaar juist voorspeld (5 punten)en een van het totaal aantal doelpunten van een team juist (2 punten), maakt in totaal 7 punten.

Bij de wedstrijd Feyenoord zou je 5 punten verdienen omdat je wel de juiste winnaar hebt voorspeld, maar geen van de beiden doelpunten goed hebt (0 punten).

Heb je een gelijkspel goed maar de doelpunten niet juist, dan ontvang je 5 punten.

Overigens dien je de uitslag van de wedstrijd na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd) te voorspellen.  Bij EK en WK wedstrijden tellen eventuele verlengingen dus niet mee.

Ranglijst en Pools

Na elke wedstrijd worden de punten van jou en alle andere deelnemers berekend. Ook wordt de nieuwe algemene ranglijst opgemaakt. Doe je mee aan een eigen georganiseerde vrienden poultje? Dan kun je jouw positie in dat poultje bekijken via poules.

 

Spelregels

 • In de Intikkertje voetbalpoule voorspel je de uitslagen van de wedstrijden zo goed mogelijk.
 • Je kunt een wedstrijdvoorspelling invullen en eventueel aanpassen totdat de wedstrijd begint.
 • Je ontvangt 10 punten bij een perfect voorspelde uitslag en 5 punten als je alleen de winnaar goed hebt. Je krijgt 7 punten wanneer je de winnaar goed hebt en het doelpuntenaantal van één van de teams juist hebt. Heb je een gelijkspel voorspeld maar de doelpunten niet goed dan ontvang je 5 punten.
 • De uitslag die je voorspelt is de uitslag van wedstrijd na 90 minuten inclusief eventuele blessuretijd. Eventuele verlenging telt niet mee. Wordt er bijvoorbeeld bij een WK wedstrijd verlengd omdat de uitslag 2-2 was na de reguliere speeltijd en wordt het na verlening 4-2 dan geldt 2-2 als de uitslag die wordt verwerkt in de voetbalpoule.
 • De uitslagen van de wedstrijden, de puntenaantallen en de ranglijst worden door ons zo snel mogelijk verwerkt.
 • Door technische omstandigheden kan het zijn je voorspellingen niet zijn opgeslagen. We adviseren je daarom altijd even te controleren of je voorspellingen goed zijn opgeslagen.
 • Bijzonderheden en uitzonderingen op punten. Bij een gestaakte wedstrijd die niet wordt uitgespeeld worden geen punten toegekend. Punten blijven staan wanneer een club of land wordt teruggezet naar een lagere divisie of failliet gaat. Wordt een wedstrijd naderhand aangepast (reglementaire uitslag) dan blijft de oorspronkelijke uitslag staan.

Algemene Spelvoorwaarden

 • Deze Algemene Spelvoorwaarden Promo kans spelen (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Intikkertje.nl (Postbus 1085, 1400 BB Bussum)
 • hierna: ‘Intikkertje’) te organiseren acties op intikkertje.nl, onze nieuwsbrieven en op Facebook en Twitter (hierna: de actie).
 • Per actie wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor de deelnemer gelden.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Per poule of actie wordt aangegeven of en welke en welke prijzen er te winnen zijn, alsmede de (totale) waarde van de prijzen.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Wanneer dit aantal gelijk, dan wordt er geloot door een onpartijdig computerprogramma.
 • Intikkertje kan het spel vroegtijdig beëindigen voor wettelijke redenen, of wanneer het spel daadwerkelijk niet kan voortgezet worden vanwege externe omstandigheden.
 • Klachten en vragen over het spel en de uitslag kunnen gesteld worden middels de contactgegevens onderaan deze voorwaarden.
 • Intikkertje zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 • Intikkertje gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Intikkertje verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan het spel. Zie privacy policy
 • Deelname geeft de organisatie het recht om je via de email op de hoogte te houden van de actie, nieuwe acties of voor door de organisatie geselecteerde aanbiedingen.
 • De organisatie behoudt het wettelijke recht om de spelvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hieruit voortvloeit
 • Intikkertje garandeert niet dat de website altijd beschikbaar zal zijn. Noch de organisatie, noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 • Indien 1 of meer bepalingen van de spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisatie een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar [email protected] of schrijven naar Intikkertje.nl, Postbus 1085, 1400 BB Bussum.

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “TOTO poule” (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Intikkertje.nl.

 • De actie heeft tot doel het promoten van TOTO.
 • De actie geldt op de Eredivisie poule 2022/2023
 • De actie loopt van 18 juni 2022 t/m 28 mei 2023.
 • De uitslag(en) zijn te vinden op de ranglijst pagina.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot als is beschreven in de algemene voorwaarden.
 • De actie bestaat uit twee prijzenrondes;
  prijzenronde 1 (speelronde 3 t/m 14); Een deelnemer speelt mee voor prijzen van prijzenronde 1 wanneer de speler zich voorafgaande aan de start van speelronde 3 (20 augustus 2022, 16:30 uur) heeft geregistreerd bij de sponsor via deze link.
  prijzenronde 2 (speelronde 15 t/m 34); een deelnemer speelt mee voor prijzen van prijzenronde 2 wanneer de speler zich voorafgaande aan de start van speelronde 16 (13 januari 2023, 20:00 uur) heeft geregistreerd bij de sponsor via deze link.
 • Prijzenronde 1 en 2 staan los van elkaar. Bij aanvang van prijzenronde 2 worden alle punten van alle deelnemers weer op nul gezet en begint iedereen weer met nul punten.
 • Heb je je als speler tijdig geregistreerd bij de sponsor, dan maak je kans op de volgende prijzen (totaal €4.300):
  – prijzenronde 1 €2.150 aan prijzen
  – prijzenronde 2 €2.150 aan prijzen + 2 x twee bekerwedstrijdtickets*
 • In beide prijzenrondes zijn deze prijzen te winnen: 1e prijs €1000 cash, 2e prijs €500 cash, 3e prijs 300 TOTO free bets, 4e prijs €200 TOTO free bets, 5e prijs €150 TOTO free bets.
 • * De twee deelnemers met het hoogste puntenaantal in speelronde 15 winnen ieder twee kaarten voor de bekerwedstrijd FC Den Bosch-Ajax (11 januari 2023) of Feyenoord-PEC Zwolle (12 januari 2023). Bij gelijke stand wordt er gekeken wie de meeste keer 10 punten heeft. Is de stand dan nog gelijk, dan wordt er geloot. De beste deelnemer mag als eerst kiezen naar welke wedstrijd te gaan.
 • De winnaar wordt (uiterlijk) 1 dag nadat de prijzenronde is afgelopen, vermeld op de website.
 • De deelnemer die (meent) de prijs te hebben gewonnen, behoort zich binnen 10 dagen te melden bij de organisatie via dit contactformulier of te schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier of schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Intikkertje streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie.
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Intikkertje handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Circus League Poule” (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Intikkertje.nl.

 • De actie heeft tot doel het promoten van Circus Casino.
 • De actie loopt van 30 mei 2022 t/m 18 juni 2023.
 • De uitslag(en) zijn te vinden op de ranglijst pagina.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot als is beschreven in de algemene voorwaarden.
 • Een deelnemer speelt mee voor de prijzen van een speelronde wanneer de speler zich voorafgaande aan de start* van de eerst te voorspellen wedstrijd van de betreffende speelronde heeft geregistreerd bij de sponsor van de prijzen via de Circus Casino website.
 • Een deelnemer speelt mee voor hoofdprijs wanneer de speler zich voorafgaande aan de start van de vijfde speelronde (22 september 20:45) heeft geregistreerd bij de sponsor van de prijzen via de Circus Casino website.
 • Voldoe je aan bovenstaande, dan maak je kans op de volgende prijzen (totaal €2.000):
  – speelronde 1 t/m 6 €250 per speelronde.
  – speelronde 7 t/m 8 (halve en finale) zijn er geen prijzen.
  – hoofdprijs: totaal punten behaald in speelronde 1 t/m 8 €500
 • De winnaar wordt (uiterlijk) 1 dag nadat een speelronde is afgelopen vermeld op de website.
 • De deelnemer die (meent) de prijs te hebben gewonnen, behoort zich binnen 10 dagen te melden bij de organisatie via dit contactformulier of te schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier of schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Intikkertje streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie.
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Intikkertje handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

* start tijd per speelronde: speelronde 1: 2 juni 20.45, speelronde 2: 5 juni 20.45, speelronde 3: 9 juni 20.45, speelronde 4: 12 juni 20.45, speelronde 5: 22 september 20.45, speelronde 6: 25 september 20.45

Privacy voorwaarden

Lees hier onze privacy policy.