Login

Spelregels

In de Intikkertje voetbalpoule voorspel je de uitslagen van de voetbalwedstrijden. We organiseren verschillende voetbalpoules zoals een WK poule en een Eredivisie poule. We leggen je hieronder de spelregels uit.

Puntentelling

Je ontvangt punten wanneer je de uitslag helemaal goed hebt of voor een gedeelte goed hebt:

PUNTEN
10 PUNTEN uitslag helemaal correct
5 PUNTEN winnaar correct
2 PUNTEN aantal doelpunten thuis of uitteam correct

Voor een perfect voorspelde uitslag krijg je 10 punten. Maar er zijn ook punten te verdienen wanneer je de uitslag bijna goed hebt. We leggen je de punten uit aan de hand van wat voorbeelden.

In onderstaande plaatje zijn de onderste twee wedstrijden perfect voorspeld. Dit levert dan ook 10 punten per wedstrijd op.

De voorspelling bij de wedstrijd van Ajax levert 7 punten punten op: 5 punten voor de juiste winnaar van de wedstrijd en 2 punten voor het aantal doelpunten van een van de teams.

Bij de bovenste wedstrijd werd alleen de winnaar van de wedstrijd juist voorspeld (5 punten). Wanneer je een gelijkspel voorspelt (bijvoorbeeld 2-2) en het wordt 1-1 dan heb je juist voorspeld dat het gelijk zal worden en ontvang je 5 punten. Bij de wedstrijd van Willem II zie je dat je 2 punten krijgt als je alleen het juiste aantal doelpunten van een van de teams hebt voorspeld.

voetbalpoule spelregels

Overigens dien je de uitslag van de wedstrijd na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd) te voorspellen.  Bij EK en WK wedstrijden tellen eventuele verlengingen dus niet mee.

Ranglijst en Pools

Na elke wedstrijd worden de punten van jou en alle andere deelnemers berekend. Ook wordt de nieuwe algemene ranglijst opgemaakt. Doe je mee aan een eigen georganiseerde vrienden poultje? Dan kun je jouw positie in dat poultje bekijken via poules.

 

Spelregels

 • In de Intikkertje voetbalpoule voorspel je de uitslagen van de wedstrijden zo goed mogelijk.
 • Je kunt een wedstrijdvoorspelling invullen en eventueel aanpassen totdat de wedstrijd begint.
 • Je ontvangt 10 punten bij een perfect voorspelde uitslag en 5 punten als je alleen de winnaar goed hebt. Je krijgt 7 punten wanneer je de winnaar goed hebt en het doelpuntenaantal van één van de teams juist hebt. Heb je een gelijkspel voorspeld maar de doelpunten niet goed dan ontvang je 5 punten.
 • De uitslag die je voorspelt is de uitslag van wedstrijd na 90 minuten inclusief eventuele blessuretijd. Eventuele verlenging telt niet mee. Wordt er bijvoorbeeld bij een WK wedstrijd verlengd omdat de uitslag 2-2 was na de reguliere speeltijd en wordt het na verlening 4-2 dan geldt 2-2 als de uitslag die wordt verwerkt in de voetbalpoule.
 • De uitslagen van de wedstrijden, de puntenaantallen en de ranglijst worden door ons zo snel mogelijk verwerkt.
 • Door technische omstandigheden kan het zijn je voorspellingen niet zijn opgeslagen. We adviseren je daarom altijd even te controleren of je voorspellingen goed zijn opgeslagen.
 • Bijzonderheden en uitzonderingen op punten. Bij een gestaakte wedstrijd die niet wordt uitgespeeld worden geen punten toegekend. Punten blijven staan wanneer een club of land wordt teruggezet naar een lagere divisie of failliet gaat. Wordt een wedstrijd naderhand aangepast (reglementaire uitslag) dan blijft de oorspronkelijke uitslag staan.

Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen

 • Deze Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Intikkertje.nl (Postbus 1085, 1400 BB Bussum)
 • hierna: ‘Intikkertje’) te organiseren promotionele kansspelen en acties op intikkertje.nl, onze nieuwsbrieven en op Facebook en Twitter (hierna: de actie).
 • Per actie wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor de deelnemer gelden.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Per actie wordt aangegeven hoeveel en welke prijzen er te winnen zijn, alsmede de (totale) waarde van de prijzen.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot door een onpartijdig computerprogramma.
 • Intikkertje kan het spel vroegtijdig beëindigen voor wettelijke redenen, of wanneer het spel daadwerkelijk niet kan voortgezet worden vanwege externe omstandigheden.
 • Klachten en vragen over het spel en de uitslag kunnen gesteld worden middels de contactgegevens onderaan deze voorwaarden.
 • Intikkertje zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 • Intikkertje gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Intikkertje verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan het spel. Zie privacy policy
 • Deelname geeft de organisatie het recht om je via de email op de hoogte te houden van de actie, nieuwe acties of voor door de organisatie geselecteerde aanbiedingen.
 • De organisatie behoudt het wettelijke recht om de spelvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hieruit voortvloeit
 • Intikkertje garandeert niet dat de website altijd beschikbaar zal zijn. Noch de organisatie, noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 • Indien 1 of meer bepalingen van de spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisatie een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@intikkertje.nl of schrijven naar Intikkertje.nl, Postbus 1085, 1400 BB Bussum.

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Circus League Poule” (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Intikkertje.nl.

 • De actie heeft tot doel het promoten van Circus Casino.
 • De actie loopt van 30 mei 2022 t/m 18 juni 2023.
 • De uitslag(en) zijn te vinden op de ranglijst pagina.
 • Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken welke speler er het meest een wedstrijd correct (10 punten) heeft voorspeld. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot als is beschreven in de algemene voorwaarden.
 • Een deelnemer speelt mee voor de prijzen van een speelronde wanneer de speler zich voorafgaande aan de start* van de eerst te voorspellen wedstrijd van de betreffende speelronde heeft geregistreerd bij de sponsor van de prijzen via de Circus Casino website.
 • Een deelnemer speelt mee voor hoofdprijs wanneer de speler zich voorafgaande aan de start van de vijfde speelronde (22 september 20:45) heeft geregistreerd bij de sponsor van de prijzen via de Circus Casino website.
 • Voldoe je aan bovenstaande, dan maak je kans op de volgende prijzen (totaal €2.000):
  – speelronde 1 t/m 6 €250 per speelronde.
  – speelronde 7 t/m 8 (halve en finale) zijn er geen prijzen.
  – hoofdprijs: totaal punten behaald in speelronde 1 t/m 8 €500
 • De winnaar wordt (uiterlijk) 1 dag nadat een speelronde is afgelopen vermeld op de website.
 • De deelnemer die (meent) de prijs te hebben gewonnen, behoort zich binnen 10 dagen te melden bij de organisatie via dit contactformulier of te schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier of schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Intikkertje streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie.
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Intikkertje handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

* start tijd per speelronde: speelronde 1: 2 juni 20.45, speelronde 2: 5 juni 20.45, speelronde 3: 9 juni 20.45, speelronde 4: 12 juni 20.45, speelronde 5: 22 september 20.45, speelronde 6: 25 september 20.45

Aanvullende spelvoorwaarden – Circus finale

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Casino Circus finale” (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Intikkertje.nl.

 • De actie heeft tot doel het promoten van Circus Casino.
 • De actie loopt van 19 mei 2022 t/m 25 mei (20:59 uur) 2022
 • De winnaar is vanaf 26 mei 2022 te vinden op de actie pagina.
 • Deelnemers voorspellen de rust- en einduitslag van de Conference League finale wedstrijd AS Roma-Feyenoord.
 • Met eindstand wordt bedoeld de stand na 90 minuten reguliere speeltijd, plus eventuele blessuretijd. Eventuele verlenging telt dus niet mee.
 • De winnaar is de deelnemer die zowel de rust- als einduitslag juist voorspeld.
 • Hebben meerdere deelnemers de rust- en eindstand juist voorspeld, dan wordt er gekeken in welke minuut het eerste doelpunt viel. De winnaar is dan de deelnemer die het dichtst in de buurt zit van het officieel door de UEFA vastgestelde tijdstip van het eerste doelpunt. Hebben meerdere deelnemers dezelfde afstand tot de juiste minuut dan wordt er geloot.
 • Een deelnemer speelt mee om de prijzen wanneer de deelnemer zich voor 25 mei 20:59 heeft geregistreerd bij Circus Casino.
 • Deze deelnemers maken kans op 1000 euro cash. De winnaar hoeft hierover geen kansspelbelasting te betalen.
 • De winnaar wordt (uiterlijk) 26 mei 2022 vermeld op de website. De deelnemer die (meent) de prijs te hebben gewonnen, behoort zich binnen 10 dagen te melden bij de organisatie via dit contactformulier of te schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier of schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Intikkertje streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie.
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Intikkertje handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

Privacy voorwaarden

Lees hier onze privacy policy.