Curacao online gokwetgeving
Home » Blog » Curaçao transformeert online gokwetgeving

Curaçao transformeert online gokwetgeving

Curaçao bevindt zich midden in een belangrijke transformatie in haar online gokwetgeving. De regering van Curaçao heeft een Online Gaming Portal gelanceerd. Via het portaal kunnen exploitanten rechtstreeks een online kansspelvergunning aanvragen bij de Curaçao Gaming Control Board.

De hervorming wordt uitgevoerd door middel van een nieuwe wet, genaamd de Landsverordening op de Kansspelen (LOK). Deze wet zal de manier veranderen waarop buitenlandse online gokaanbieders een vergunning krijgen op Curaçao.

Nieuw vergunningsproces treedt in werking op 15 november

Het nieuwe vergunningsproces vervangt de bestaande wetgeving (Landsverordening Offshore Games of Hazard) niet, maar is een aanvulling.

Vanaf 15 november 2023 begint de Curaçao Gaming Control Board met het accepteren en de verwerking van licentievragen voor online kansspelen. Het Online Gaming Portal staat open voor zowel nieuwe exploitanten als houders van bestaande sublicenties.

Exploitanten die momenteel kansspeldiensten aanbieden onder hoofdlicenties kunnen hun activiteiten voortzetten onder de huidige omstandigheden. Uiteindelijk zullen ze zich echter ook bij de GCB moeten registreren om hun activiteiten te kunnen voortzetten.

Online Gaming Portal is een succes

Het Online Gaming Portal werd op 1 november geopend voor accountregistratie en vanaf 15 november worden de aanvragen geaccepteerd. In minder dan twee weken hebben al bijna 100 bedrijven accounts geopend bij de toezichthouder.

Het plaform zorgt voor een transparante relatie tussen online casino’s en de toezichthouder met behulp van een ticketsysteem. Hiermee kunnen operators in realtime communiceren met de toezichthouder.

Volgens Javier Silvania, een Curaçaose jurist en econoom, is dit een belangrijke tijd waarin Curaçao verandert van louter een knooppunt voor offshore gokbedrijven naar een jurisdictie met een goede reputatie. Het land zal voor het eerst de vruchten plukken van zijn eigen gokindustrie.

Aanvraagprocedure voor nieuwe online kansspelvergunningen

De LOK is erg belangrijk voor de Curaçaose gokmarkt. De huidige gokwet van Curaçao verplicht exploitanten om bij één van de vier bestaande hoofdlicentiehouders een sublicentie aan te vragen. Zodra de LOK in werking treedt, krijgen subvergunninghouders drie maanden de tijd om een nieuwe aanvraag in te dienen bij de GCB voor een directe vergunning.

Sixiène Jansen, juridisch adviseur van het Curaçaose ministerie van Financiën, lichtte tijdens iGBL!VE in juli toe hoe het nieuwe vergunningensysteem werkt. Het aanmeldingsproces bestaat uit drie formulieren en voor elk van deze formulieren is ondersteunende documentatie vereist.

Het eerste formulier is een online gaming-applicatie waarbij de aanvrager prognoses geeft voor de bedrijfsvoering en strategische doelstellingen. Het tweede formulier is een persoonlijke verklaring met gedetailleerde informatie over sleutelfiguren die bij het bedrijf betrokken zijn. Bij elke betrokken persoon met meer dan 10% zeggenschap over het bedrijf zal een controle worden uitgevoerd. Het laatste formulier omvat bedrijfs- en zakelijke toelichtingen.

2.5/5 - (2 stemmen)

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL