matchfixing nederland
Home » Blog » Matchfixing in Nederland: bijna geen meldingen

Matchfixing in Nederland: bijna geen meldingen

Het aantal signalen m.b.t. matchfixing, afkomstig van legale online bookmakers in Nederland, is in 2023 sterk afgenomen ten opzichte van 2022. Tegenover 40 meldingen in 2022 staan 6 meldingen van vergunninghouders in 2023.

Het totaal aantal meldingen over verdachte sportwedstrijden ten opzichte van 2022 is dus sterk afgenomen. De cijfers van de vergunninghouders, dit zijn de legale online bookmakers in Nederland, laten een daling zien van maar liefst 85%.

Deze cijfers zijn gepresenteerd in het rapport Trendanalyse matchfixing 2023, waarin de Kansspelautoriteit (Ksa) een overzicht van meldingen geeft van mogelijke matchfixing die zij heeft ontvangen in de periode 19 december 2022 t/m 31 december 2023.

Wat is Matchfixing?

Er is sprake van matchfixing als het resultaat van een sportwedstrijd volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer (speler, trainer, scheidsrechter) die moedwillig verliest of vals speelt om daar financieel beter van te worden.

Matchfixing Nederland

In Nederland kun je geld in zetten en weddenschappen plaatsen op sporten bij legale online bookmakers. Zij kunnen zien wanneer er opvallend veel geld op een bepaald resultaat van een sportwedstrijd wordt ingezet.

De Ksa zet zich in om de vergunde bookmakers te wijzen op hun wettelijke plicht dat zij de Ksa onverwijld moeten informeren over indicaties die duiden op een verhoogd risico op manipulatie van een betrokken wedstrijd.

Bookmakers zijn uiteraard niet blij met matchfixing omdat zij dan veel geld moeten uitbetalen aan een oneerlijke weddenschap. Zij zijn dus bereidwillig om mogelijke matchfixing kenbaar te maken bij de Ksa!

De Ksa heeft begin 2024 een guidance gegeven aan de markt en blijft daarnaast signalen monitoren.

De Ksa heeft geen wettelijke taak in het opsporen van matchfixing, maar kijkt of aanbieders met een vergunning voldoende doen om matchfixing te voorkomen.

Hiervoor is binnen de Ksa de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) opgericht, een meldpunt voor signalen van mogelijke matchfixing bij kansspelen.

Melden van Matchfixing

Aanbieders van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa informeren over feiten of omstandigheden die duiden op matchfixing.

Om het geheel complex te maken mogen die feiten en omstandigheden niet herleidbaar zijn naar personen, omdat aanbieders een geheimhoudings­ plicht hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Herleidbare informatie moet op grond van de Wwft worden gemeld aan de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU­Nederland).

Meldingen door legale bookmakers

Op 1 januari 2024 waren er zeventien legale online bookmakers, waarvan er dertien de website live hebben staan.

De SBIU ontving dus in totaal zes meldingen van mogelijke matchfixing. Deze meldingen zijn afkomstig uit het jaar 2023.

Drie meldingen gingen over een ongebruikelijk wedpatroon van een speler, één melding betrof het inzetten op eigen wedstrijden of competitie van spelers, één melding betrof het aanbieden van mogelijk risicovolle wedstrijden en één melding betrof het aanbieden van verboden wedopties.

Ongebruikelijk wedpatroon

Drie meldingen gingen over ongebruikelijke wedpatronen niet gerelateerd aan een speler, maar over:

  • een toename in goktransacties in de laatste tien minuten van een voetbalwedstrijd
  • relatief hoge inzetten op een relatief kleine sport in een korte periode tegen een hoge quotering
  • veel weddenschappen, met een afwijkende spreiding, die in een tijdspanne van twaalf minuten werden geplaatst op een wedstrijd in Myanmar.

In het rapport is te lezen dat de vergunninghouders alle signalen ondervingen door maatregelen te treffen. Wat dat precies inhoudt, is ons niet duidelijk. Was er nou daadwerkelijk sprake van matchfixing of was er alleen een vermoeden?

Inzetten eigen wedstrijd of competitie

De SBIU ontving in 2023 één melding over het inzetten door een viertal beroeps­ sporters op de eigen wedstrijd of competitie. De vergunninghouder heeft uiteindelijk de weddenschappen geweigerd.

Wij vragen ons af of er nog strafrechtelijke gevolgen zijn voor de sporters die een weddenschap plaatsten op een eigen wedstrijd. Als het verboden is, zou dat toch het geval moeten zijn?

Aanbieden risicovolle wedstrijd

Eén melding betrof het aanbieden van weddenschappen die niet op de witte lijst staan. De Ksa was van mening dat dit geen overtreding is.

Verboden wedopties

De melding over het aanbieden van verboden wedopties ging over een fout in het systeem waardoor in een korte tijd onbedoeld de verboden wedopties ‘hoekschoppen’ en ‘kaarten’ mogelijk waren. Hierbij is manipulatie gemakkelijker. De Ksa gaf naar aanleiding van dit signaal een waarschuwing.

Onze conclusies

De afname van het aantal meldingen van (vermoedelijke) matchfixing met 85% is opvallend, omdat er twee aanbieders van online weddenschappen op sportwedstrijden bij zijn gekomen, waaronder .

Het zou logisch zijn geweest als het aantal meldingen zou zijn toegenomen. Al met al is er te concluderen dat er eigenlijk geen matchfixing plaatsvindt als het gaat om weddenschappen bij de legale bookmakers in Nederland.

Er was een zestal meldingen, waarvan als wij het goed begrijpen, er slechts een geval aantoonbaar sprake was van matchfixing.

Overigens zegt dat niet dat er geen matchfixing plaatsvindt in Nederland. Er kan best sprake zijn van matchfixing bij Nederlandse sportwedstrijden waarbij er geld wordt ingezet bij illegale goksites.

Zonder hier tips te geven om succesvol te matchfixen, kun je wel concluderen dat wanneer je wilt matchfixen, je dit beter niet bij een online casino met een Nederlandse vergunning kunt doen. Die houden alles goed (en terecht) in de gaten. Matchfixing zal waarschijnlijk wel plaatsvinden in Nederland, maar de weddenschappen worden ‘gewoon' geplaatst bij buitenlandse illegale goksites.

We hebben de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) gevraagd  hoeveel gevallen het nu daadwerkelijk om echte matchfixing ging en of er in die gevallen een onderzoek is ingesteld. Wij hebben tot op heden geen reactie ontvangen.

1/5 - (2 stemmen)

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL