preventieberichten
Home » Blog » Preventieberichten hebben grote impact op gokgedrag

Preventieberichten hebben grote impact op gokgedrag

Uit onderzoek is gebleken dat online casino’s spelers kunnen aansporen om tussentijds hun winsten op te nemen. Onderzoekers Michael Auer en Mark Griffiths kregen toegang tot een dataset van de Nederlandse Loterij. Ze analyseerden twee soorten preventieberichten en welk effect dit heeft op spelers. Hieruit bleek dat de berichten een grote impact hadden.

Spelers waren meer geneigd om hun winsten regelmatig op te nemen in plaats van deze te laten staan op hun account. Na het lezen van een gepersonaliseerd preventiebericht hadden gebruikers ook de neiging om een hoger bedrag op te nemen.

Kan gokgedrag beïnvloed worden met gepersonaliseerde berichten?

Het onderzoek van Auer en Griffiths was gebaseerd op de nudging-theorie van Thaler en Sunstein. Deze theorie gaat over de manier waarop het gedrag van mensen kan worden beïnvloed door de omgeving waarin ze zich bevinden.

De theorie stelt dat mensen niet altijd rationele beslissingen nemen, maar vaak worden beïnvloed door hun omgeving. Nudging is een manier om de omgeving te veranderen om mensen te helpen betere beslissingen te nemen.

De onderzoekers kregen toegang tot spelersgegevens van , eigendom van de Nederlandse Loterij. De dataset omvatte gegevens van duizenden Nederlandse gokkers.

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen of men spelers kan beïnvloeden om zich anders te gedragen. Het ging in dit geval om een specifieke actie: kunnen spelers aangespoord worden om vaker hun winsten op te nemen?

Twee soorten preventieberichten

Auer en Griffiths maakten gebruik van twee soorten preventieberichten: het winning streak-bericht (‘Wat leuk dat je geld gewonnen hebt!’) en het withdrawal-bericht (‘We merken dat je niet vaak geld opneemt’).

Na het versturen van de berichten bleek dat 38% van de gokkers nog dezelfde dag geld opnam van het account na het lezen van het winning streak-bericht. Het withdrawal-bericht had een minder grote impact; 18% van de gokkers nam dezelfde dag geld op na het lezen van dit bericht.

Beide groepen lieten ook een groter bedrag uitbetalen dan gokkers die helemaal geen preventieberichten kregen.

Preventieberichten stimuleren verantwoord gokgedrag

In totaal kregen 4.049 spelers van TOTO minimaal één preventiebericht tussen oktober 2022 en 31 januari 2023. Het onderzoek toonde aan dat de spelers die een winst op hun account hadden tussen de €364 en €4.045 een groter bedrag lieten uitbetalen na het lezen van de preventieberichten.

Dit onderzoek laat duidelijk zien dat preventieberichten een grote impact hebben op het gokgedrag. De berichten kunnen spelers aansporen om meer verantwoorde beslissingen te nemen.

2/5 - (2 stemmen)

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL