kansspelbelasting 2025
Home » Blog » Kansspelbelasting in 2025 verhoogd van 30,5% naar 37,8%

Kansspelbelasting in 2025 verhoogd van 30,5% naar 37,8%

Welke maatregelen op kansspelgebied kunnen we verwachten van het nieuwe kabinet? De kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5% naar 37,8%. De verhoging zou ingaan vanaf 2025.

Het gesloten coalitieakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten, bevat 26 pagina's. Hierin is niets te lezen over maatregelen op het gebied van kansspelen.

Kansspelbelasting 2025

Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiën van de rijksbegroting. Deze afspraken zijn opgenomen in de zogenoemde budgettaire bijlage.

Hierin is te lezen dat de kansspelbelasting flink wordt verhoogd van 30.5% naar 37.8%. Hiermee haalt de overheid jaarlijks structureel vanaf 2025 202 miljoen euro op. Jackpot voor de overheid!

In 2024 werd de kansspelbelasting al verhoogd van 29.5% naar 30.5%. Een verhoging naar naar 37.8% is exorbitant veel!

De kansspelindustrie is voor de overheid een makkelijk slachtoffer om op te draaien voor de kosten die het gaat maken. Zo heeft de overheid geld nodig voor het financieren van o.a. de halvering van het eigen risico en voor de kinderopvang, waarbij opvang voor werkende ouders bijna gratis wordt.

De verhoging van de kansspelbelasting is buitenproportioneel, daar zullen vriend en vijand het over eens zijn. In andere EU-landen ligt de kansspelbelasting een stuk lager dan in Nederland en dat is nog een understatement.

Zo is er in België  een online kansspelbelasting van 11% en in Duitsland is dat slechts 5,3%.

De belastingverhoging schaadt de goedwillende en de aan de regels houdende legale casino's. De winnaars zijn de illegale casino's, die hoeven niet meer belasting te gaan betalen en het aantal mensen dat bij hen (illegaal) komt spelen zal toenemen.

De verhoging van de kansspelbelasting heeft daarnaast ook gevolgen voor goede doelen, die minder afdracht zullen ontvangen.

Waarom ziet de overheid niet in dat dit beleid averechts zal werken? Het is erg kortzichtig, terwijl een normaal denkend mens kan zien wat de gevolgen zullen zijn.

Wat betekent de verhoogde kansspelbelasting voor jou?

Heb je een prijs gewonnen, dan betalen de gokbedrijven en loterijen de kansspelbelasting. Je hoeft dus zelf geen aangifte te doen. Bij hele grote bedragen moet je er mogelijk later nog wel vermogensbelasting over betalen.

Coalitieakkoord en kansspelen

Over verdere maatregelen om het kansspelbeleid aan te passen, zoals het terugdraaien van de legalisering van de online gokmarkt of het verbieden van online gokkasten, valt niets te lezen.

5/5 - (1 stemmen)

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL