nationaal rapporteur verslavingen
Home » Blog » Nationaal Rapporteur: stel speellimieten in

Nationaal Rapporteur: stel speellimieten in

De Nationaal Rapporteur Verslavingen heeft een rapport opgesteld met 22 adviezen over speellimieten, gokreclames en preventiebeleid. Wat zijn de belangrijkste adviezen?

Een van de adviezen is dat er speellimieten moeten worden ingevoerd. Je kunt dan als speler bijvoorbeeld 200 euro per maand storten. Geen goed idee volgens ons. Wij van Intikkertje denken namelijk dat geen zin hebben. Waarom niet?

Goklimiet

Stel er is een goklimiet van 200 euro. Wanneer de speler zijn limiet heeft bereikt, dan gaat hij gewoon naar het volgende legale online casino. Er zijn meer dan 20 legale casino's, dus in theorie kan hij dan nog 4000 euro per maand vergokken.

Je zou dit kunnen voorkomen door de gegevens van alle kansspelaanbieders aan elkaar te koppelen, maar dit lijkt ons technisch gezien een moeilijke opgave. Mocht het überhaupt al lukken, dan gaan daar sowieso veel discussies en tijd overheen.

Daarnaast lijkt er door de koppeling van bestanden ook een aantal privacygevoeligheden een sta in de weg.

Nederlandse gokkers naar illegale casino's

Door speellimieten zullen ook mensen die online gokken, overstappen naar illegale casino's. Want als je meer dan 200 euro wil gokken, dan wijk je gewoon uit naar de vele (illegale) buitenlandse casino's.

Daar kun je zoveel storten als als je maar wil. Het overheidsbeleid is er juist op gericht om zoveel gokkers legaal te laten gokken (kanalisatie naar legaal). Met ga je het omgekeerde bereiken.

Ook kun je je afvragen of een generieke limiet wel zo eerlijk is. Voor de ene speler is 200 euro een behoorlijk bedrag en voor een andere speler is het niks.

Wanneer spelers illegaal gaan gokken loopt de overheid ook nog eens tientallen miljoenen per jaar mis. Kortom: niet doen die limieten!

Een andere maatregel is dat aanbieders wettelijk aansprakelijk zouden moeten worden gesteld wanneer zij te weinig doen om spelers te beschermen tegen gokverslaving en het uitgeven van hoge bedragen.

Het rapport van rapporteur Arnt Schellekens, getiteld Gokken met gezondheid, wordt bekeken door de Tweede Kamer.

Hieronder vind je alle 22 adviezen uit het rapport.

Toegang tot data

Implementeer monitoringsysteem

Implementeer een structureel, kwalitatief hoogwaardig monitoringsysteem om periodiek de incidentie en prevalentie van deelname aan online kansspelen en de gokgerelateerde schade
te volgen.

Neem gokken op in de  Nationale Drug Monitor

De Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos instituut geeft een actueel beeld van het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland en de daarmee samenhangende problematiek. Het ligt, gezien de vele overeenkomsten tussen alcohol, drugs, tabak en gokken, in de rede om gokken op te nemen in de NDM.

Stel CDB data beschikbaar

De data uit de CDB moeten vanwege het gezondheids- belang zo spoedig mogelijk eenvoudiger beschikbaar komen voor onafhankelijke onderzoekers.

Eisen aan kansspelaanbieders

Voorkom gokschade in brede zin

Verbreed het perspectief van onmatige deelneming of risico’s op kansspelverslaving naar het voorkomen van gokschade in brede zin, zodat financiële, relationele, psychologische, gezondheids- technische, en sociale gevolgen (bijvoorbeeld werk en studie) hier ook onder vallen.

Richtlijn verslavingspreventiebeleid

Laat onafhankelijke deskundigen een bindende richtlijn verslavingspreventiebeleid opstellen, inclusief de modaliteiten voor monitoring en toetsing van de brede, actieve zorgplicht.

Voer studie uit

Voer een brede studie uit naar de effectiviteit van de verschillende schadebeperkende maatregelen en laat door een werk- groep van (ervarings)deskundigen op basis van deze studie een richt- lijn opstellen met trapsgewijze, samenhangende, schadebeperkende en preventieve interventies die voor alle kansspelaanbieders verplicht moeten worden.

Voer verplichte speellimieten in

Stel kansspelaanbieders aansprakelijk

Maak dat kansspelaanbieders in Nederland aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de onderzoeks- en zorgplicht niet naar behoren wordt uitgevoerd.

Verbied spelen met hoog risico

Verbied spelen met een aantoonbaar zeer hoog risico of stel eisen om de risico’s te beperken.

Preventie

Laat deskundigen kansspelbedrijven adviseren

Preventiedeskundigen, ervaringsdeskundigen en risico-analisten moeten vanuit professionele onafhankelijkheid aanbieders van online gokspelen kunnen adviseren over het verslavingspreventiebeleid, door financiering en opdrachtgeverschap los te koppelen en via een intermediaire organisatie, bijvoorbeeld de Ksa, te laten verlopen.

Investeer in bewustzijn

Investeer in activiteiten die het bewustzijn over de risico’s van gokken voor het voetlicht brengen. Hierbij kan gedacht worden aan pakketten voor het onderwijs, bewustwordingsdagen, online onafhankelijke informatie sites, en online campagnes specifiek gericht op jongeren en jongvolwassenen.

Gebruik potje verslavingspreventiefonds

Overweeg of uit het verslavingspreventiefonds ook ontwikkeling en implementatie van effectieve preventieve campagnes en interventies kunnen worden bekostigd, zoals Moti4 en online zelfhulp.

Reclame en marketing

Gezien de duidelijke relatie tussen blootstelling aan reclame en (risicovolle) deelname aan kansspelen, vooral onder mensen die gevoelig zijn voor problematisch gokken en jongeren, wordt verdergaande inperkingen van reclame en marketing, zoals in België en Italië zijn doorgevoerd, geadviseerd. Hierbij kan ook het verbod op tabaksreclame als voorbeeld dienen.

Vroeg signalering en aansluiting op de verslavingszorg

Uitbreidingen waarschuwingen op site aanbieders

Verplicht aanbieders informatie over risico’s van gokken duidelijker zicht- en vindbaar (in begrijpelijke taal) op hun websites te plaatsen, inclusief waarschuwingen tegen het gebruik van alcohol of drugs tijdens het gokken. Waar deze verplichting reeds bestaat moet deze gehandhaafd worden.

Vergroot naamsbekendheid hulpinstanties

Geadviseerd wordt te investeren in de naamsbekendheid en vindbaarheid van Loket Kansspel, Cruks en andere vormen van hulp, zoals zelfhulpgroepen als AGOG en ervaringsdeskundigen als SLICKS, preventie en zorgaanbod, waaronder digitaal hulpaanbod zoals zelfhulp gokken en anonieme digitale behandeling.

Verbeter het proces naar hulp

Verbeter samenwerkingen

Verbeter de samenwerking tussen zorg, Loket Kansspel en aanbieders.

Betere zorg voor gokverslaafden

Geadviseerd wordt een (multidisciplinaire) richtlijn behandeling van gedragsverslavingen en een kwaliteitsstandaard op te stellen gericht op screening, diagnostiek en behandeling.

Onderzoek

De ZonMw commissie Preventie van Kanspelverslaving wordt geadviseerd de ontwikkeling van een onderzoeksinfrastructuur, inclusief meerjarige consortium vorming, bij de uitvoering van het programma mee te nemen.

Departementale taakverdeling

Verantwoordelijkheid bij ministerie van VWS

Leg de verantwoordelijkheid voor het preventie- en verslavingsbeleid van kansspelen bij het ministerie van VWS, waar ook preventie- en verslavingsbeleid ten aanzien van andere verslavingen belegd is.

Banken

Onderzoek de mogelijkheden die banken hebben om problematisch gokken te signaleren en te voorkomen.

Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV)

Er is een Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) ingesteld om beter zicht te krijgen op de impact van verslavingen. De organisatie rapporteert periodiek over de omvang en de ontwikkeling van de verslavingsproblematiek.

De NRV heeft vier taken:

  1. het signaleren en duiden van trends en ontwikkelingen op het gebied van verslavingen.
  2. het adviseren over verslavingspreventie.
  3. het adviseren over verslavingszorg.
  4. het adresseren van kennislacunes.

De NRV adviseert de regering, gemeenten, verslavingszorginstellingen, kennisinstituten en alle andere organisaties die zich met verslaving bezighouden advies geven.

Meer informatie zie: www.rapporteurverslavingen.nl

4/5 - (1 stemmen)
author1331

Stefan is oprichter van de website Intikkertje en is al zijn hele leven geïnteresseerd in wedden op sport en casino’s.

Hij schrijft graag over de ontwikkelingen en nieuwtjes op casinogebied. Ook bezoekt hij de online casino's en beoordeelt deze in casino reviews.

Vijftien jaar geleden startte hij deze website als voetbalpoule platform waar inmiddels meer dan 400.000 voetbalfans een poule invulden.

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL