Spelvoorwaarden

Algemene Spelvoorwaarden

 • Deze Algemene Spelvoorwaarden promotionele kansspelen (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Intikkertje.nl (Postbus 1085, 1400 BB Bussum) georganiseerde acties.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Om kans te maken op de prijzen die je tijdig geregistreerd te zijn bij de sponsor van de prijzen. In de voorwaarden hieronder staan de data gespecificeerd.
 • Intikkertje kan het spel vroegtijdig beëindigen voor wettelijke redenen, of wanneer het spel daadwerkelijk niet kan voortgezet worden vanwege externe omstandigheden.
 • Klachten en vragen over het spel en de uitslag kunnen gesteld worden middels de contactgegevens onderaan deze voorwaarden.
 • Intikkertje zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 • Intikkertje gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Intikkertje verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan het spel. Zie privacy policy
 • Deelname geeft de organisatie het recht om je via de email op de hoogte te houden van de actie.
 • De organisatie behoudt het wettelijke recht om de spelvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hieruit voortvloeit
 • Intikkertje garandeert niet dat de website altijd beschikbaar zal zijn. Noch de organisatie, noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 • Indien 1 of meer bepalingen van de spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisatie een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar Intikkertje via ons contactformulier of schrijven naar Intikkertje.nl, Postbus 1085, 1400 BB Bussum.

Aanvullende voorwaarden WK poule

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “WK poule” (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Intikkertje.nl.

 • De actie heeft tot doel het promoten van Intikkertje en Jack's Casino en Sport.
 • De actie bestaat uit het voorspellen van de WK wedstrijden en een drietal extra vragen.
 • De actie loopt van 28 september 2022 t/m 18 december 2022.
 • De winnaars worden gepubliceerd op de prijzenpagina.
 • De prijzen hebben een totale waarde van €25.000.
 • De winnaar van de WK poule is de deelnemer met het hoogste puntentotaal (alle wedstrijden + extra vragen). Bij een gelijke stand, wordt er gekeken wie de meeste keren 10 punten (perfecte score) heeft gehaald. Is dit aantal ook gelijk, dan wordt er geloot door een onpartijdig computerprogramma.
 • Bij een gelijk aantal punten bij de extra prijzenrondes wordt er geloot door een onpartijdig computerprogramma.
 • Prijswinnaars worden vermeld op de prijzenpagina.
 • De volgorde op de ranglijst van deelnemers met een gelijk aantal punten is willekeurig en is niet de volgorde van loting.
 • Voor de WK poule eindprijzen dien je voor  24 november 23:59 uur te zijn geregistreerd met een geldig account:
  1. bij Jack's Casino en Sport, de sponsor van de prijzen, via deze link.
  2. voor de Intikkertje nieuwsbrief (deze bevat nieuws, aanbiedingen en promoties)
 • Er zijn ook extra prijzen te winnen per WK speelronde. Per onderstaande extra spelronde maken de vier spelers met het hoogste puntentotaal kans op ieder 500 euro speelgeld bij Jack's Casino en Sport. Als deelnemer dien je voor de genoemde datum geregistreerd te zijn bij Jack's en geregistreerd te zijn voor de Intikkertje nieuwsbrief om de prijs te winnen:
  groepsfase spel: voor 25 november
  1/8 finale spel: voor 3 december 16:00 uur
  1/4 finale spel: voor 9 december 16:00 uur
  1/2 finale spel: voor 13 december 20:00 uur
  finale spel: voor 18 december 16:00 uur
 • Ook een deelnemer die zich voor aanvang van deze actie al heeft geregistreerd bij Jack's Casino en Sport en een nog geldig account heeft, heeft recht op de prijs.
 • Heeft een deelnemer zich niet of te laat geregistreerd, dan heeft de speler geen recht op de prijs.
 •  Prijzen WK poule (totaal €25.000): 1e prijs (hoofdprijs) €5.000 cash, 2e prijs elektrische fiets of fatbike t.w.v. max. (€2.500), 3e prijs laptop of PS5 t.w.v. €1.500, 4e prijs reischeque t.w.v. €1.000, 5e prijs voetbalreis t.w.v. €1.000, 6e prijs Disneyland Parijs reis t.w.v. €1.000, 7e prijs reis naar Parijs t.w.v. €1.000, 8e prijs Formule 1 reis t.w.v. €1.000, 9e prijs weekend Jack's met hotel en speelgeld t.w.v. €1.000, 10e prijs: €500 speelgeld (free bets) bij Jack's Casino en Sport online.
 • De winnaars worden (uiterlijk) 1 dag na afloop van de laatste wedstrijd (WK finale) of spelronde vermeld op de website.
 • De deelnemers die (menen) de prijs te hebben gewonnen, dienen zich zelf binnen 10 dagen te melden bij de organisatie via dit contactformulier of te schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Free bets kunnen enkel worden geclaimd via een actief gebruikersaccount bij jacks.nl (Jacks Casino & Sports). Als dit het geval is, wordt u gevraagd ons te informeren over het e-mailadres dat u hebt gebruikt om u aan te melden bij Jacks Casino & Sports.
 • De verstrekte e-mailadressen die zijn gebruikt voor de inschrijving bij Jacks Casino & Sports zullen alleen met JOI Gaming worden gedeeld zodra een prijs beschikbaar moet worden gesteld aan de betreffende speler.
 • De free bets die via een Jacks Casino & Sports account kunnen worden geclaimd komt na 7 (zeven) dagen, nadat de speler hiervan op de hoogte is gebracht, te vervallen.
 • Gewonnen prijzen kunnen een vervaldatum hebben. Zodra de vervaldatum is verstreken zullen de prijzen komen te vervallen en niet meer kunnen worden gebruikt, ingewisseld voor andere prijzen, beloningen of vouchers, of in welke vorm dan ook.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier of schrijven naar Intikkertje (Postbus 1085, 1400 BB Bussum).
 • Intikkertje streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie.
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Intikkertje handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

Privacy voorwaarden

Lees hier onze privacy policy.

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL