gokverslaving nederland
Home » Blog » Spectaculaire daling van aantal gokverslaafden met 70%

Spectaculaire daling van aantal gokverslaafden met 70%

Het aantal mensen dat zich bij verslavingszorginstellingen meldde met een gokverslaving, daalde in 2022 spectaculair van 10% naar 3%, een daling van maar liefst 70%. Deze grote daling van het aantal gokverslaafden is er ondanks, of beter gezegd dankzij de legalisering van de gokmarkt.

Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Deze monitort de omvang en aard van de behandelingen in de gespecialiseerde verslavingszorginstellingen.

Het aantal personen behandeld in de verslavingszorg lag in 2022 op 61.100 personen. Daarbij is alcohol (44%) de meest voorkomende verslaving, gevolgd door canabis (15%), opiaten (13%) en cocaïne (12%).

Het aandeel van gokverslaving binnen de gehele verslavingszorg is met 3% relatief klein en daalde enorm met maar liefst 70% (7 procentpunt). Waar de politiek suggereert dat het aantal gokverslaafden toeneemt, blijkt uit deze cijfers duidelijk dat dit feitelijk onjuist is.

Bij deze cijfers kan de kanttekening worden gemaakt dat mensen met een gokproblematiek niet altijd hulp vragen in de verslavingszorg. Er zijn immers ook andere plekken waar men terecht kan. Ook duurt het vaak geruime tijd voordat personen die problematisch gokken aankloppen bij de verslavingszorg.

Echter, deze kanttekening gold ook voor de eerdere jaren dat er werd gemeten. De daling van het aantal gokverslaafden valt dan ook niet te ontkennen.

Profiel gokverslaafde

Van de gokverslaafden is 87% man en 13% vrouw. Driekwart is 25 tot 55 jaar en 17% is jonger dan 25 jaar. De gemiddelde leeftijd van een gokverslaafde is 35 jaar.

De ‘gemiddelde' gokverslaafde is een man van rond de 35 jaar.

Daling gokverslaving

Sinds 2018 is er een daling in het aantal gokverslaafden te zien. In 2018 werden meer dan 2.500 mensen behandeld voor een gokproblematiek. Dit aantal was in 2022 gedaald naar 1.920 personen.

Geen stijging gokverslaving bij jongeren

Sinds 2018 zien we in de jongeren groep van personen onder 25 jaar een daling van het aantal gokverslaafden. Opvallend is dat, ondanks

De legalisering van de gokmarkt in oktober 2021 heeft dus niet gezorgd voor meer gokverslaving onder jongeren.

De politiek hamert erop dat deze groep beschermt moet worden tegen gokverslaving. Zo mogen online casino's geen online casino bonussen aanbieden aan jongeren onder de 24 jaar. Daarnaast zijn gokreclames verboden en worden er binnenkort ingevoerd.

Helma Lodders is voorzitter van branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK)

Naar aanleiding van het nieuws dat de gokverslaving met 7% is gedaald schrijft zei op Linkedin het volgende.

‘Dat in tegenstelling tot het beeld in de media ook in 2022 het aantal mensen dat hulp zocht voor een gokverslaving daalt, is hoopgevend voor de toekomst. Het is ook een opsteker voor de medewerkers van onze leden'.

‘Zij zetten zich dagelijks in om te voorkomen dat mensen in de problemen komen door online kansspelen, maar ook om mensen te laten genieten van het spel'.

‘Deze cijfers zijn een goede indicatie dat ze op de goede weg zijn, maar geen reden om achterover te leunen. Leden van de VNLOK voelen zich verantwoordelijk om de groep probleemspelers zo klein mogelijk te houden'.

Hoewel de LADIS-cijfers niet alles omvattend zijn, bevestigen ze het beeld dat slechts een kleine minderheid van alle gokkers een verslaving ontwikkelt.

Informatie over LADIS

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) monitort de omvang en aard van de behandelingen in de gespecialiseerde verslavingszorginstellingen.

Op 1 juli 2022 is een wetswijziging (wijziging van de Wkkgz) van kracht gegaan. waarmee een grondslag is gecreëerd voor de verwerking van persoonsgegevens en zijn de gespecialiseerde verslavingszorginstellingen verplicht om gegevens aan LADIS te leveren.

De Kerncijfers Verslavingszorg hebben betrekking op de deelnemende instellingen van de gespecialiseerde verslavingszorg. Zij dienen als belangrijke bronnen om de trends van verslavingsproblematiek in de verslavingszorginstellingen in Nederland te monitoren.

Verbeteren data

In juli 2022 is er een start gemaakt met het verzamelen van de LADIS data van de instellingen. Begin 2023 is een tussenrapportage verschenen. Hier werd geconstateerd dat de kwaliteit van de aanleveringen voor verbetering vatbaar is.

Belangrijkste oorzaken waren dat de gegevens over de problematiek minder goed werden ingevuld en dat een aantal instellingen het onderwerp problematiek op een andere plek of in een ander systeem vastlegde. In de afgelopen periode zijn daarom ook gegevens vanuit andere bronnen opgevraagd.

De verwerking en integratie van deze alternatieve bronnen heeft veel tijd gevergd, maar heeft uiteindelijk geleid tot een verrijking van de cijfers. Daarnaast is het aantal instellingen dat cijfers heeft aangeleverd ook toegenomen.

Dit maakt dat een verbeterde versie van de Kerncijfers over de jaren 2017-2022 kan worden gepubliceerd. Ook kan nu weer voldaan worden aan de Europese verplichting gegevens ten behoeve van de Treatment Demand Indicator (TDI) ter beschikking te stellen aan het EMCDDA.

2.5/5 - (2 stemmen)

Klik eerlijk, je krijgt 100% toegang, ongeacht je leeftijd.

Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.

Wat is je leeftijd?

WELKOM BIJ INTIKKERTJE.NL